fbpx

Regulamin strony

  1. Operatorem serwisu internetowego www.n25poznan.pl (dalej: „Serwis”) jest Yard Development Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-792), ul. Wojskowa 6/A18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000496708, NIP: 783-170-96-38 (dalej: „Spółka”).
  2. Serwis dostępny jest w domenie internetowej www.n25poznan.pl i zawiera informacje o Spółce, a także jej inwestycjach.
  3. Ponieważ Spółka nie świadczy usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422; ze zm.), niniejszy regulamin nie stanowi regulaminu, o którym mowa w art. 8 przedmiotowej ustawy. Spółka nie prowadzi za pośrednictwem Serwisu sprzedaży lub świadczenia usług a jedynie informuje o aktualnie realizowanych inwestycjach.
  4. Prezentowane na stronie www.n25poznan.pl materiały mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa. Nabycie lokali mieszkalnych realizowanych w ramach prezentowanej w Serwisie inwestycji, następuje poprzez zawarcie ze Spółką stosownych umów, przewidzianych przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. nr 232, poz. 1377; ze zm.), które określają prawa i obowiązki stron.
  5. Wszelkie teksty, zdjęcia i materiały graficzne wykorzystane w Serwisie chronione są prawem autorskim. Użytkownik nie może ich kopiować, reprodukować, modyfikować ani przekazywać osobom trzecim.
  6. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia Spółki umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie.
  7. Wszelkie zastrzeżenia co do działalności Serwisu czy też zauważone nieprawidłowości w jego działaniu Użytkownik może zgłaszać np. poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected], pisemnie na adres Spółki wskazany w pkt. 1 niniejszego regulaminu.
  8. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany nie będą naruszać praw nabytych przez Użytkowników sprzed dnia wejścia w życie zmian. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
  9. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację najnowszej wersji Regulaminu.
  10. Pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu mają obowiązujące przepisy prawa konsumenckiego.

Kontakt

Biuro sprzedaży
YARD DEVELOPMENT SP. Z O. O. SP. K.

ul. Wojskowa 6A/18
wejście od ul. Ułańskiej
domofon 18
60-792 Poznań

Godziny otwarcia biura:
pon. - pt.
08:00 - 16:00
sob. (po wcześniejszym umówieniu)
09:00 - 13:00
Zapytaj lub umów spotkanie